Lipovce

Obecné dokumenty

(zoznam je aktualizovaný denne)

09.05.2019  Zmluva o spolupráci šatstvo_ - Zmluvy --> stiahnuť

03.05.2019  Dodatok č. 1 k Zmluve NATUR-PACK - Zmluvy --> stiahnuť

03.05.2019  Faktúry_Apríl 2019 - Faktúry --> stiahnuť

02.05.2019  Územné_rozhodnutie_3_RD-dolina - Oznamy --> stiahnuť

18.04.2019  servis_striekačka_201905 - Objednávky --> stiahnuť

18.04.2019  kúrenie_OcÚ_201906 - Objednávky --> stiahnuť

17.04.2019  Zmluva DPO SR_Dotácia DPO r. 2019 - Zmluvy --> stiahnuť

12.04.2019  Zmluva -audítorské služby 2019 - Zmluvy --> stiahnuť

18.03.2019  Výsledky volieb pre voľbu prezidenta dňa 16.03.2019 - Voľby a referendum --> stiahnuť

15.03.2019  Voľby prezidenta SR r. 2019_zoznam kandidátov ktorí sa vzdali kandidatúry - Voľby a referendum --> stiahnuť

06.03.2019  Pozvánka na zasadnutie OZ 1/2019 - Oznamy --> stiahnuť

04.03.2019  Oznámenie o začatí územného konania "IBV 3RD" - Oznamy --> stiahnuť

04.03.2019  Faktúry_Február 2019 - Faktúry --> stiahnuť

22.02.2019  Čerpanie rozpočtu r. 2018 - Rozpočet obce --> stiahnuť

22.02.2019  Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby - Oznamy --> stiahnuť

21.02.2019  Voľby do Európskeho parlamentu r.2019-zverejnenie elektronickej adresy - Voľby a referendum --> stiahnuť

21.02.2019  Voľby do Európskeho parlamentu r.2019-Informacie pre voliča - Voľby a referendum --> stiahnuť

20.02.2019  Záverečný účet 2018 - návrh - Záverečný účet obce --> stiahnuť

01.02.2019  Faktúry_Január 2019 - Faktúry --> stiahnuť

30.01.2019  Faktúry_December 2018 - Faktúry --> stiahnuť

28.01.2019  Voľby prezidenta SR r. 2019 -Zverejnenie elektronickej adresy - Voľby a referendum --> stiahnuť

28.01.2019  rozhodnutie- predĺženie platnosti povolenia - Oznamy --> stiahnuť

21.01.2019  VZN o verejnom poriadku v obci Lipovce - dodatok č.1 - Všeobecne záväzné nariadenia --> stiahnuť

18.01.2019  Lipovce-kalend - Oznamy --> stiahnuť

15.01.2019  Sprostredkovate - Zmluvy --> stiahnuť

15.01.2019  Zmluva o poskytovaní služieb - Preventivár obce 2019 - Zmluvy --> stiahnuť

11.01.2019  Voľby prezidenta SR r. 2019 - Informácie pre voliča - Voľby a referendum --> stiahnuť

02.01.2019  Schválený rozpočet na rok 2019 - výdavky - Rozpočet obce --> stiahnuť

02.01.2019  Schválený rozpočet na rok 2019 - príjmy - Rozpočet obce --> stiahnuť

02.01.2019  Dodatok č. 1/2018 k zmluve o nájme bytu - Zmluvy --> stiahnuť

07.12.2018  Kupna zmluva č. 23/2018 s Mestom Prešov - Zmluvy --> stiahnuť

04.12.2018  Faktúry_November 2018 - Faktúry --> stiahnuť

04.12.2018  Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov-Slovenská pošta, a.s. - Zmluvy --> stiahnuť

04.12.2018  VZN 6/2018 o podmienkach a spôsobe financovania Mš a školských zariadení na území obce Lipovce - Všeobecne záväzné nariadenia --> stiahnuť

03.12.2018  Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ - Oznamy --> stiahnuť

28.11.2018  Pozvánka na zasadnutie OZ 5/2018 - Oznamy --> stiahnuť

28.11.2018  Zmluva o nájme bytu - Zmluvy --> stiahnuť

12.11.2018  Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 - Voľby a referendum --> stiahnuť

07.11.2018  Informácie o spracovaní osobných údajov pre volebné komisie - Voľby a referendum --> stiahnuť

07.11.2018  Informácie o spracovaní osobných údajov pre voličov - Voľby a referendum --> stiahnuť

02.11.2018  Faktúry_Október 2018 - Faktúry --> stiahnuť

16.10.2018  Verejná vyhláška - Urbariát PS Bachureň - Oznamy --> stiahnuť

12.10.2018  Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Oznamy --> stiahnuť

01.10.2018  Faktúry_September 2018 - Faktúry --> stiahnuť

01.10.2018  Zmluva o nájme bytu - Zmluvy --> stiahnuť

24.09.2018  Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020 - Oznamy --> stiahnuť

24.09.2018  Zmluva o pripojení - VSD, bytový dom - Zmluvy --> stiahnuť

21.09.2018  VZN 5/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej škol.dochádzky v ZŠ - Všeobecne záväzné nariadenia --> stiahnuť

21.09.2018  VZN 4/2018 o pravidlách času predaja v obchodoch a v prevádzkarňach - Všeobecne záväzné nariadenia --> stiahnuť

21.09.2018  VZN 3/2018 o podmienkach držania psov na území obce Lipovce - Všeobecne záväzné nariadenia --> stiahnuť

21.09.2018  Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do OZ - Voľby a referendum --> stiahnuť

21.09.2018  Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce - Voľby a referendum --> stiahnuť

14.09.2018  Pozvánka na zasadnutie OZ 4/2018 - Oznamy --> stiahnuť

03.09.2018  Faktúry_August 2018 - Faktúry --> stiahnuť

24.08.2018  Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do MVK - Voľby a referendum --> stiahnuť

09.08.2018  Voľby -Oznam o vymenovaní zapisovateľky MVK - Voľby a referendum --> stiahnuť

09.08.2018  Zmluva o zriadení vecného bremena VSD - Zmluvy --> stiahnuť

09.08.2018  Kúpna zmluva VSD - Zmluvy --> stiahnuť

06.08.2018  Faktúry_Júl 2018 - Faktúry --> stiahnuť

25.07.2018  Dodatok č. 4/2018 k zmluve o nájme bytu - Zmluvy --> stiahnuť

17.07.2018  Informácie pre voliča - Voľby a referendum --> stiahnuť

13.07.2018  peticia-odpoved - Oznamy --> stiahnuť

10.07.2018  Oznámenie o určeni počtu poslancov a volebné obvody pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018 - Voľby a referendum --> stiahnuť

10.07.2018  Oznámenie o počtu obyvateľov pe voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018 - Voľby a referendum --> stiahnuť

04.07.2018  Faktúry_Jún 2018 - Faktúry --> stiahnuť

04.07.2018  Dodatok k zmluve č. 1/2018 - FÚRA, s.r.o. - Zmluvy --> stiahnuť

04.07.2018  Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam -Obec Lipovce - Zmluvy --> stiahnuť

03.07.2018  Rokovací poriadok OZ od r.2018 - Všeobecne záväzné nariadenia --> stiahnuť

03.07.2018  VP 1/2018 Sadzobník cien za poskytované služby a činnosti zabezpečované obcou Lipovce - Všeobecne záväzné nariadenia --> stiahnuť

03.07.2018  VZN 1/2018 o poplatkoch obec - zrušenieVZN - Všeobecne záväzné nariadenia --> stiahnuť

03.07.2018  VZN 2/2018 o zásadách hospodárenia s majetkom - Všeobecne záväzné nariadenia --> stiahnuť

25.06.2018  Pozvánka na zasadnutie OZ 3/2018 - Oznamy --> stiahnuť

25.06.2018  Dodatok k zmuve - dodávka plynu - Zmluvy --> stiahnuť

18.06.2018  Lacnov Janske ohne 22.6.2018 - Oznamy --> stiahnuť

13.06.2018  Zmluva so sprostredkovatelom BOZP, BTS-PO - Ochrana osobných údajov --> stiahnuť

01.06.2018  Faktúry_ Máj 2018 - Faktúry --> stiahnuť

30.05.2018  Zmluva so sprostredkovateľom SOÚ-Remek s.r.o. - Ochrana osobných údajov --> stiahnuť

28.05.2018  Zmluva o poskytovaní auditorských služieb - Zmluvy --> stiahnuť

25.05.2018  Zmluva so sprostredkovatelom SOÚ - NAJ,s.r.o. - Ochrana osobných údajov --> stiahnuť

22.05.2018  Ochrana osobných údajov - informácie - Ochrana osobných údajov --> stiahnuť

04.05.2018  Oznámenie o poverení zodpovednej osoby - Ochrana osobných údajov --> stiahnuť

04.05.2018  Kúpna zmluva_prevod nehnuteľnosti - Zmluvy --> stiahnuť

02.05.2018  Faktúry_Apríl 2018 - Faktúry --> stiahnuť

16.04.2018  Pozvánka na zasadnutie OZ 2/2018 - Oznamy --> stiahnuť

09.04.2018  Zmluva DPO SR_Dotácia DPO r. 2018 - Zmluvy --> stiahnuť

03.04.2018  Faktúry_Marec 2018 - Faktúry --> stiahnuť

16.03.2018  Mandátna zmluva -preventivar obce - Zmluvy --> stiahnuť

12.03.2018  Záverečný účet 2017 - Záverečný účet obce --> stiahnuť

12.03.2018  Zámer odpredaja pozemku Lipovce - Oznamy --> stiahnuť

05.03.2018  Pozvánka na zasadnutie OZ 1/2018 - Oznamy --> stiahnuť

05.03.2018  Faktúry_Február 2018 - Faktúry --> stiahnuť

23.02.2018  Oznam o vyrube drevín - Oznamy --> stiahnuť

09.02.2018  Publicita-ZS_Lipovce - Oznamy --> stiahnuť

02.02.2018  Faktúry_Január 2018 - Faktúry --> stiahnuť

26.01.2018  Faktúry_December 2017 - Faktúry --> stiahnuť

15.12.2017  VZN 5_2017 o podmienkach a spôsobe financovania MŠ a školských zariadení na území obce Lipovce - Všeobecne záväzné nariadenia --> stiahnuť

15.12.2017  VZN 4_2017 o nakladaní s KO a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lipovce - Všeobecne záväzné nariadenia --> stiahnuť

15.12.2017  VZN 3_2017 o bližších podmienkach určovania a vyberania poplatkov za služby poskytované v obci - Všeobecne záväzné nariadenia --> stiahnuť

15.12.2017  VZN 2_2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce - Všeobecne záväzné nariadenia --> stiahnuť

15.12.2017  VZN 1_2017 o poskytovaní elektronických služieb - Všeobecne záväzné nariadenia --> stiahnuť

14.12.2017  Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu - Zmluvy --> stiahnuť

11.12.2017  Zmluva o poskytnutí dotácie 2017/1 - Zmluvy --> stiahnuť

05.12.2017  Pozvánka na zasadnutie OZ 5/2017 - Oznamy --> stiahnuť

05.12.2017  Faktúry_November 2017 - Faktúry --> stiahnuť

05.12.2017  Dodatok č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 03,2016-JANTER, s.r.o. - Zmluvy --> stiahnuť

21.11.2017  Amfiteater-ZOD - Oznamy --> stiahnuť

21.11.2017  Lipovce Amfiteater PD vv (1) - Oznamy --> stiahnuť

21.11.2017  Výzva na stavebné práce Amfiteíter v obci Lipovce - Oznamy --> stiahnuť

07.11.2017  Kúpna zmluva o telekomunikačných služieb O2 - Zmluvy --> stiahnuť

02.11.2017  Faktúry_Október 2017 - Faktúry --> stiahnuť

30.10.2017  Zmluva o nájme bytu - Zmluvy --> stiahnuť

05.10.2017  objednavka VSE - Objednávky --> stiahnuť

05.10.2017  Voľby do VÚC - zoznam kandidátov - Oznamy --> stiahnuť

02.10.2017  Faktúry_September 2017 - Faktúry --> stiahnuť

08.09.2017  Ukončenie zmluvy o nájme bytu - Zmluvy --> stiahnuť

06.09.2017  Pozvánka na zasadnutie OZ 4/2017 - Oznamy --> stiahnuť

05.09.2017  Faktúry_August 2017 - Faktúry --> stiahnuť

21.08.2017  Voľby do OSK r.2017 - elektronická adresa - Oznamy --> stiahnuť

07.08.2017  Faktúry_Júl 2017 - Faktúry --> stiahnuť

07.08.2017  Dodatok k zmluve_Slovak Telekom - Zmluvy --> stiahnuť

27.07.2017  Zmluva o dodávke plynu -Dodatok č. 1 - Zmluvy --> stiahnuť

14.07.2017  Zámer-modernizácia farmy oviec Lipovce - Oznamy --> stiahnuť

10.07.2017  Ponuka prevodu vlastnictva poľnohosp.pôdy - Oznamy --> stiahnuť

03.07.2017  Faktúry_Jún 2017 - Faktúry --> stiahnuť

29.06.2017  Voľby do OSK - Informácie pre voliča - Oznamy --> stiahnuť

28.06.2017  Záverečný účet 2016 - Záverečný účet obce --> stiahnuť

27.06.2017  Zmluva DPO SR_Dotácia DPO r. 2017 - Zmluvy --> stiahnuť

19.06.2017  Pozvánka na zasadnutie OZ 3/2017 - Oznamy --> stiahnuť

07.06.2017  Zmluva-audítorske služby 2017 - Zmluvy --> stiahnuť

05.06.2017  Faktúry_Máj 2017 - Faktúry --> stiahnuť

30.05.2017  Pozvánka MDD 3.6.2017 - Oznamy --> stiahnuť

30.05.2017  Pozvánka na futbalový turnaj 3.6.2017 - Oznamy --> stiahnuť

22.05.2017  Zmluva o poskytovaní služby_Remek, s.r.o. - Zmluvy --> stiahnuť

03.05.2017  Faktúry_Apríl 2017 - Faktúry --> stiahnuť

02.05.2017  Zmluva o dielo č. 18/2017 o odbornej pomoci pre výkon správy majetku VK a ČOV - Zmluvy --> stiahnuť

20.04.2017  Zmluva o dielo na zhotovenie projektu MŠ - Zmluvy --> stiahnuť

03.04.2017  Faktúry_Marec 2017 - Faktúry --> stiahnuť

01.03.2017  Faktúry_Február 2017 - Faktúry --> stiahnuť

02.02.2017  Faktúry_Január 2017 - Faktúry --> stiahnuť

25.01.2017  Faktúry_December 2016 - Faktúry --> stiahnuť

12.01.2017  Čestné prehlásene_zníženie_odpustenie polatku KO r.2017 - Tlačivá na stiahnutie --> stiahnuť

12.01.2017  Žiadosť_zníženie_odpustenie poplatku KO od r. 2017 - Tlačivá na stiahnutie --> stiahnuť

12.01.2017  Zmluva_VSE_bytovka č.5100260225C12017 - Zmluvy --> stiahnuť

29.12.2016  Mandátna zmluva_BTS-PO_preventivar - Zmluvy --> stiahnuť

20.12.2016  VZN 2016_8 financovanie MŠ,ŠJ,ŠKD - Všeobecne záväzné nariadenia --> stiahnuť

20.12.2016  VZN 7_2016 DZN a poplatku za KO a DSO - Všeobecne záväzné nariadenia --> stiahnuť

20.12.2016  VZN 6_2016 o správnych poplatkoch - Všeobecne záväzné nariadenia --> stiahnuť

10.12.2016  VZN 6_2016 o bližších podmienkach určovania a vyberania správnych poplatkov v obci Lipovce - Všeobecne záväzné nariadenia --> stiahnuť

06.12.2016  Zmluva_dodatok_FURA_zhrabky - Zmluvy --> stiahnuť

05.12.2016  Faktúry_November 2016 - Faktúry --> stiahnuť

02.11.2016  Faktúry_Október 2016 - Faktúry --> stiahnuť

28.10.2016  Vyhlásenie_ voľba hlavného kontrolóra obce. - Výberové konanie --> stiahnuť

11.10.2016  Zmluva o dodávke plynu - Zmluvy --> stiahnuť

03.10.2016  Faktúry_september 2016 - Faktúry --> stiahnuť

19.09.2016  Faktury_August 2016 - Faktúry --> stiahnuť

08.08.2016  Zmluva_dodatok_JANTER_MK_Domonkoš - Zmluvy --> stiahnuť

02.08.2016  Faktúry_Júl 2016 - Faktúry --> stiahnuť

18.07.2016  Zmluva_auditórske služby 2016 - Zmluvy --> stiahnuť

12.07.2016  Zmluva o dielo_OVO_MONT_merny objekt-COV - Zmluvy --> stiahnuť

04.07.2016  Faktúry_Jún 2016 - Faktúry --> stiahnuť

16.06.2016  Záverečný účet 2015 - Záverečný účet obce --> stiahnuť

13.06.2016  VZN č. 1_2015, Dodatok č.1 o určovaní výšky príspevku za pobyt v MŠ - Všeobecne záväzné nariadenia --> stiahnuť

03.06.2016  Faktúry_Máj 2016 - Faktúry --> stiahnuť

04.05.2016  Zmluva o dielo_JANTER_ MK_Domonkoš - Zmluvy --> stiahnuť

02.05.2016  Faktúry_Apríl 2016 - Faktúry --> stiahnuť

11.04.2016  Faktúry_Marec 2016 - Faktúry --> stiahnuť

02.04.2016  Zmluva_DPO SR_dotacia DPO r.2016 - Zmluvy --> stiahnuť

02.03.2016  Faktury_Februar 2016 - Faktúry --> stiahnuť

18.02.2016  Zmluva_REMEK_softwarovho produktu SMOS - Zmluvy --> stiahnuť

12.02.2016  Zmluva o vypozičke č. 33/2020/2016 -VSD - Zmluvy --> stiahnuť

10.02.2016  Zmluva o dodávke plynu_bytovka -SPP - Zmluvy --> stiahnuť

08.02.2016  VSD-kupa PD - Zmluvy --> stiahnuť

01.02.2016  Faktury_Januar 2016 - Faktúry --> stiahnuť

20.01.2016  Faktúry_December 2015 - Faktúry --> stiahnuť

13.01.2016  Zmluva o poskytovaní verejných služieb- DHZ-Telecom - Zmluvy --> stiahnuť

13.01.2016  bytovka-vsd - Zmluvy --> stiahnuť

11.01.2016  Haladej-kupna zml. - Zmluvy --> stiahnuť

05.01.2016  Zmluva_ZŠ s MŠ Lipovce_zverenie majetku - Zmluvy --> stiahnuť

04.01.2016  Poucenie na vyplnenie priznania k DzN - Tlačivá na stiahnutie --> stiahnuť

04.01.2016  Potvrdenie_o_podani_priznania k DzN - Tlačivá na stiahnutie --> stiahnuť

04.01.2016  Tlačivo Daň z nehnuteľnosti, daň za psa - Tlačivá na stiahnutie --> stiahnuť

04.01.2016  Mineralne VVK - Zmluvy --> stiahnuť

04.01.2016  Mandátna zmuva o vykonávaní preventivára požiarnej ochrany obce - Zmluvy --> stiahnuť

04.01.2016  Zmluva_VSD_pripojenie č. 24VS0000716535Z - Zmluvy --> stiahnuť

15.12.2015  VZN o umiestnení volebných plagátov 4_2016 - Všeobecne záväzné nariadenia --> stiahnuť

15.12.2015  VZN o finacovaní MŠ a ŠJ 3_2016 - Všeobecne záväzné nariadenia --> stiahnuť

15.12.2015  VZN o poplatkoch obce Lipovce 2_2016 - Všeobecne záväzné nariadenia --> stiahnuť

15.12.2015  VZN daň z nehnuteľnosti 1_2016. - Všeobecne záväzné nariadenia --> stiahnuť

14.12.2015  VZN 1/2004 o určovaní školského obvodu ZŠ, Dodatok č. 1_2015 - Všeobecne záväzné nariadenia --> stiahnuť

10.12.2015  Voľby do NR SR_elektronická adresa - Oznamy --> stiahnuť

01.12.2015  Faktury_november 2015 - Faktúry --> stiahnuť

23.11.2015  Zámer - predaj pozemku - Oznamy --> stiahnuť

13.11.2015  Volby do NR SR -Info - Oznamy --> stiahnuť

06.11.2015  Faktury_ Oktober 2015 - Faktúry --> stiahnuť

29.10.2015  Objednavka č. 3 - Objednávky --> stiahnuť

23.10.2015  Objednavka č. 2 - Objednávky --> stiahnuť

02.10.2015  Faktury_September 2015 - Faktúry --> stiahnuť

17.09.2015  Objednavka č. 1 - Objednávky --> stiahnuť

03.09.2015  Zmluva o dielo - Lacnov-cesta - Zmluvy --> stiahnuť

31.08.2015  Faktury_ August 2015 - Faktúry --> stiahnuť

31.08.2015  Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác_J.Andraščík - Zmluvy --> stiahnuť

03.08.2015  Faktury_Jul 2015 - Faktúry --> stiahnuť

16.07.2015  Kúpna zmluva_ pozemok Lacnov - Zmluvy --> stiahnuť

13.07.2015  Zmluva_auditorske sluzby 2015 - Zmluvy --> stiahnuť

02.07.2015  Faktury_Jun 2015 - Faktúry --> stiahnuť

02.07.2015  Mandatna zmluva_DPO - Zmluvy --> stiahnuť

01.07.2015  Zmluva o dielo - osvetlenie "Domonkoš" - Zmluvy --> stiahnuť

29.06.2015  Záverečný účet 2014 - Záverečný účet obce --> stiahnuť

02.06.2015  Faktury_Maj 2015 - Faktúry --> stiahnuť

11.05.2015  Vyberove konanie_riaditel ZS - Oznamy --> stiahnuť

04.05.2015  Faktury_April 2015 - Faktúry --> stiahnuť

22.04.2015  Zamer odpredaja pozemku kat_Lacnov - Oznamy --> stiahnuť

08.04.2015  Faktury_Marec 2015 - Faktúry --> stiahnuť

08.04.2015  Dodatok k zmuve vyvoz KO - Zmluvy --> stiahnuť

02.04.2015  Zmluva o dielo_kamerový systém - Zmluvy --> stiahnuť

01.04.2015  Kúpna zmluva_odpredaj pozemku - Zmluvy --> stiahnuť

30.03.2015  Dodatok z zmluve_Slovenska posta - Zmluvy --> stiahnuť

27.03.2015  VZN 1/2015 o určení výšky príspevku za pobyt v MŠ - Všeobecne záväzné nariadenia --> stiahnuť

25.03.2015  Dodatok_Slovak Telekom - Zmluvy --> stiahnuť

02.03.2015  Faktury_februar 2015 - Faktúry --> stiahnuť

10.02.2015  Faktury_januar 2015 - Faktúry --> stiahnuť

04.02.2015  Zmluva_prenájom bytu - Zmluvy --> stiahnuť

23.01.2015  Faktury_december 2014 - Faktúry --> stiahnuť

22.01.2015  fura dodatok - Zmluvy --> stiahnuť

15.01.2015  Dodatok k zmluve COV - Zmluvy --> stiahnuť

18.12.2014  Zasady odmenovania poslancov2015. - Všeobecne záväzné nariadenia --> stiahnuť

10.12.2014  Dodatok k zmluve o nájme - Zmluvy --> stiahnuť

10.12.2014  kamerovy system - Zmluvy --> stiahnuť

08.12.2014  Zámer - predaj pozemku - Oznamy --> stiahnuť

02.12.2014  Faktury_november 2014 - Faktúry --> stiahnuť

03.11.2014  Faktury_oktober 2014 - Faktúry --> stiahnuť

18.10.2014  VZN 4_2014 Trhový poriadok o podmienkach predaja a služieb - Všeobecne záväzné nariadenia --> stiahnuť

17.10.2014  Multif. ihrisko - Zmluvy --> stiahnuť

02.10.2014  Faktúry_september_2014 - Faktúry --> stiahnuť

26.09.2014  Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov OcZ - Oznamy --> stiahnuť

26.09.2014  Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce - Oznamy --> stiahnuť

17.09.2014  Dodatok urad prace - Zmluvy --> stiahnuť

12.09.2014  Oznam výrub drevín na cint.- Lačnov - Oznamy --> stiahnuť

09.09.2014  VSD-zmluva - Zmluvy --> stiahnuť

09.09.2014  Zmluva_VSD_č.ZoP2014313-PP - Zmluvy --> stiahnuť

02.09.2014  Faktury_august 2014 - Faktúry --> stiahnuť

01.08.2014  Faktury_Jul 2014 - Faktúry --> stiahnuť

17.07.2014  Zmluva_auditorske sluzby 2014 - Zmluvy --> stiahnuť

02.07.2014  Faktury Jun 2014 - Faktúry --> stiahnuť

01.07.2014  Záverečný účet 2013 - Záverečný účet obce --> stiahnuť

18.06.2014  ihrisko obj. - Objednávky --> stiahnuť

13.06.2014  Dodatok k Dohode o diele_Lipovce-okolie - Zmluvy --> stiahnuť

03.06.2014  Faktury Máj 2014 - Faktúry --> stiahnuť

29.05.2014  Dohoda UPSVR 50j - Zmluvy --> stiahnuť

21.05.2014  Objednavka_rozbor pitnej vody - Objednávky --> stiahnuť

30.04.2014  Faktury April 2014 - Faktúry --> stiahnuť

25.04.2014  Objednavka tlaciv - Objednávky --> stiahnuť

02.04.2014  Faktury Marec 2014 - Faktúry --> stiahnuť

14.03.2014  Zmluva_ELMA PLUS_technická služba - Zmluvy --> stiahnuť

04.03.2014  Faktury Februar 2014 - Faktúry --> stiahnuť

04.03.2014  Zmluva IS katastra nehnutelnosti - Zmluvy --> stiahnuť

28.02.2014  Licenčná zmluva-software KATASTER - Zmluvy --> stiahnuť

03.02.2014  Faktúry Január 2014 - Faktúry --> stiahnuť

27.01.2014  dodatok č-1 - Zmluvy --> stiahnuť

23.01.2014  Obj. hromad. údaje z katastra - Objednávky --> stiahnuť

23.01.2014  Obj. Program Kataster - Objednávky --> stiahnuť

23.01.2014  Obj. licencia software OBERON - Objednávky --> stiahnuť

22.01.2014  Oznam podľa §9 odst. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaraní na staveb. práce ZŠ s MŠ Lipovce - Verejné obstarávania --> stiahnuť

10.01.2014  Verejná vyhláška_výrub drevín - Oznamy --> stiahnuť

05.01.2014  Faktúry December 2013 - Faktúry --> stiahnuť

02.01.2014  Biologick - Zmluvy --> stiahnuť

01.01.2014  VZN daň z nehnuteľnosti 2_2014 - Všeobecne záväzné nariadenia --> stiahnuť

01.01.2014  VZN o poplatkoch obce Lipovce 1_2014 - Všeobecne záväzné nariadenia --> stiahnuť

09.12.2013  Domonkoš - Zmluvy --> stiahnuť

02.12.2013  Faktúry -November 2013 - Faktúry --> stiahnuť

04.11.2013  Faktúry - Október 2013 - Faktúry --> stiahnuť

02.10.2013  Faktúry - september 2013 - Faktúry --> stiahnuť

02.10.2013  Zmluva o prenajme_PIONIER - Zmluvy --> stiahnuť

19.09.2013  Výrub drevín na verejných priestranstvách - Oznamy --> stiahnuť

11.09.2013  Dodatok k zmuve č.2_vývoz odpadu - Zmluvy --> stiahnuť

11.09.2013  Dodatok k zmluve č.1_vývoz odpadu - Zmluvy --> stiahnuť

09.09.2013  Zámer - prenájom chaty Pionier - Oznamy --> stiahnuť

30.08.2013  Faktúry - August 2013 - Faktúry --> stiahnuť

27.08.2013  Dodatok k Zmluve -auditorské služby - Zmluvy --> stiahnuť

13.08.2013  Zmluva o dielo ZoNFP - Zmluvy --> stiahnuť

01.08.2013  Nájomná zmluva s Rimskokatolickou cirkvou - Zmluvy --> stiahnuť

31.07.2013  Faktúry - júl 2013 - Faktúry --> stiahnuť

30.07.2013  Odpustenie poplatku KO_žiadosť do 2016 - Tlačivá na stiahnutie --> stiahnuť

24.07.2013  Kúpna zmluva - sklad PT - Zmluvy --> stiahnuť

17.07.2013  Objednávka_obaľovaná zmes - Objednávky --> stiahnuť

17.07.2013  Objednávka _ obaľovaná zmes - Objednávky --> stiahnuť

11.07.2013  Objednávka Východosl. energetika - Objednávky --> stiahnuť

11.07.2013  Objednávka regulátora plynu - Objednávky --> stiahnuť

09.07.2013  Dodatok k zmluve o nájme bytu - Zmluvy --> stiahnuť

01.07.2013  Zmluva o dielo úprava MK - Zmluvy --> stiahnuť

01.07.2013  Zmluva o dielo_ŽoNFP - Zmluvy --> stiahnuť

28.06.2013  Povolenie odstránenia stavby_žiadosť. - Tlačivá na stiahnutie --> stiahnuť

28.06.2013  Stavebné povolenie _zjednodušená žiadosť - Tlačivá na stiahnutie --> stiahnuť

28.06.2013  Súhlas na výrub drevín_žiadosť - Tlačivá na stiahnutie --> stiahnuť

28.06.2013  Dodatočné povolenie stavby_žiadosť - Tlačivá na stiahnutie --> stiahnuť

28.06.2013  Predĺženie lehoty na dokončenie stavby_žiadosť - Tlačivá na stiahnutie --> stiahnuť

28.06.2013  Staveb.povolenie stavebné úpravy, prístavba a nadstavba_žiadosť - Tlačivá na stiahnutie --> stiahnuť

28.06.2013  Predĺženie platnosti stav. povolenia_žiadosť - Tlačivá na stiahnutie --> stiahnuť

28.06.2013  Ohlásenie stavebných úprav - Tlačivá na stiahnutie --> stiahnuť

28.06.2013  Návrh na zmenu užívania stavby - Tlačivá na stiahnutie --> stiahnuť

28.06.2013  Ohlásenie drobnej stavby - Tlačivá na stiahnutie --> stiahnuť

28.06.2013  Faktúry - jún 2013 - Faktúry --> stiahnuť

26.06.2013  Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia FO - Tlačivá na stiahnutie --> stiahnuť

19.06.2013  Zmluva o nájme Lipovce 2013-škola - Zmluvy --> stiahnuť

12.06.2013  KZ- dozorný výbor SD-Jednota - Zmluvy --> stiahnuť

10.06.2013  Podmienky nájmu chaty Pionier - Oznamy --> stiahnuť

10.06.2013  Objednávka Eurovia - Objednávky --> stiahnuť

10.06.2013  Zmluva_PRIMA banka_termínovaný vklad - Zmluvy --> stiahnuť

04.06.2013  Záverečný účet 2012 - Záverečný účet obce --> stiahnuť

04.06.2013  Faktúry - máj 2013 - Faktúry --> stiahnuť

27.05.2013  CP SA platný od 1.6.2013 - Oznamy --> stiahnuť

14.05.2013  Návrh Záverečneho účtu obce Lipovce 2012 - Záverečný účet obce --> stiahnuť

14.05.2013  Zmluva -audit ÚZ 2012 - Zmluvy --> stiahnuť

02.05.2013  Faktúry - apríl 2013. - Faktúry --> stiahnuť

25.04.2013  Kupna zmluva_Kamenna baba - Zmluvy --> stiahnuť

25.04.2013  Zluva o budúcej zmluve VSD - Zmluvy --> stiahnuť

03.04.2013  Faktúry - marec 2013 - Faktúry --> stiahnuť

29.03.2013  Zmluva_J.Andraščík_technic.obsluha ČOV - Zmluvy --> stiahnuť

25.03.2013  Výpis zo záverov zasadnut. OcZ - Zápisnice a uznesenia --> stiahnuť

25.03.2013  Dodatok č. 2 K Zmluve o pôžičke - Zmluvy --> stiahnuť

20.03.2013  Dodatok k Zmluva o EK - Zmluvy --> stiahnuť

01.03.2013  Faktúry - február 2013 - Faktúry --> stiahnuť

12.02.2013  Verejná súťaž II.kolo - Oznamy --> stiahnuť

01.02.2013  Faktúry - január 2013 - Faktúry --> stiahnuť

16.01.2013  Objednávka_zber KO 2013 - Objednávky --> stiahnuť

02.01.2013  Faktúry december 2012 - Faktúry --> stiahnuť

29.12.2012  Dodatok k zmluve o najme - Zmluvy --> stiahnuť

15.12.2012  VZN o miestnych daniach a poplatku - Všeobecne záväzné nariadenia --> stiahnuť

10.12.2012  Verejná súťaž na predaj nehnuteľnosti - Oznamy --> stiahnuť

01.12.2012  Faktúry november 2012. - Faktúry --> stiahnuť

30.11.2012  VZN o poplatkoch za služby v obci - Všeobecne záväzné nariadenia --> stiahnuť

22.11.2012  Zmluva_H+EKO_zber a spracovanie elektroodpadu č.572012 - Zmluvy --> stiahnuť

02.11.2012  Oznámenie o výrub drevín p.č. 327/2 - Oznamy --> stiahnuť

02.11.2012  Faktúry október 2012 - Faktúry --> stiahnuť

10.10.2012  Predajná zmluva - Zmluvy --> stiahnuť

05.10.2012  Objednávka SZP - Objednávky --> stiahnuť

02.10.2012  Faktúry september 2012 - Faktúry --> stiahnuť

01.10.2012  Zásady Verejného obstarávania. - Všeobecne záväzné nariadenia --> stiahnuť

22.09.2012  Obec Lipovce_Štatút - Všeobecne záväzné nariadenia --> stiahnuť

01.09.2012  Faktúry august 2012 - Faktúry --> stiahnuť

23.08.2012  Objednávka živicového povrchu - Objednávky --> stiahnuť

01.08.2012  Faktúry júl 2012 - Faktúry --> stiahnuť

24.07.2012  Zmluva_INSA_odber odpadu - Zmluvy --> stiahnuť

04.07.2012  Faktúry jún 2012. - Faktúry --> stiahnuť

04.07.2012  Zmluva dodatok_SPP_dodávka plynu - Zmluvy --> stiahnuť

22.06.2012  Zmluva č.2012_MRK_PO_PO1_102-2 - Zmluvy --> stiahnuť

22.06.2012  Zmluva č. 2012_MRK_PO_PO1_102 -1 - Zmluvy --> stiahnuť

09.06.2012  Zaverečný účet 2011 - Záverečný účet obce --> stiahnuť

06.06.2012  Zmluva_auditorske sluzby 2012 - Zmluvy --> stiahnuť

01.06.2012  Faktúry máj 2012 - Faktúry --> stiahnuť

25.05.2012  Dodatok č.1 k Zmluve o pôžičke - Zmluvy --> stiahnuť

21.05.2012  Kúpna zmluva - Zmluvy --> stiahnuť

02.05.2012  Dohoda o poskytnutí príspevku - Zmluvy --> stiahnuť

30.04.2012  Faktúry apríl 2012. - Faktúry --> stiahnuť

20.04.2012  Dodatok k Zmluve Slovak Telekom - Zmluvy --> stiahnuť

12.04.2012  Verejná vyhláška - Oznamy --> stiahnuť

02.04.2012  Faktúry marec 2012 - Faktúry --> stiahnuť

29.03.2012  Zmluva_VSD č.10073406 BZOP - Zmluvy --> stiahnuť

29.03.2012  Zmluva o nájme bytu - Zmluvy --> stiahnuť

21.03.2012  Darovacia zmluva B2011 - Zmluvy --> stiahnuť

01.03.2012  Faktúry február 2012 - Faktúry --> stiahnuť

14.02.2012  Dodatok č. 3 k ZoD_Lipovce_APA. - Zmluvy --> stiahnuť

01.02.2012  Faktúry január 2012. - Faktúry --> stiahnuť

31.01.2012  Zmluva o najme bytu - Zmluvy --> stiahnuť

25.01.2012  Zmluva o NFP Dodatok č.2 - Zmluvy --> stiahnuť

16.01.2012  Darovacia zmluva č. 07_11_11 - Zmluvy --> stiahnuť

14.01.2012  Zmluva o využívaní elektron.služieb_UNION - Zmluvy --> stiahnuť

30.12.2011  Faktúry december - Faktúry --> stiahnuť

08.12.2011  Poistná zmluva 010 0019993 - Zmluvy --> stiahnuť

04.12.2011  Objednávky 2012-január.doc - Objednávky --> stiahnuť

04.12.2011  Objednávka Elektrocontrol - Objednávky --> stiahnuť

01.12.2011  Faktúry november - Faktúry --> stiahnuť

01.12.2011  Zmluva č. R_86/2011 o ročnej údržbe programového vybavenia_SWIT - Zmluvy --> stiahnuť

28.11.2011  Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo - Zmluvy --> stiahnuť

23.11.2011  Objednávka GP - Objednávky --> stiahnuť

07.11.2011  Zmluva_GMT projekt_pôžička - Zmluvy --> stiahnuť

02.11.2011  Faktúry október - Faktúry --> stiahnuť

20.10.2011  Dohoda o vypl. práve k blankozmenke č. 1659/2011/D - Zmluvy --> stiahnuť

20.10.2011  Zmluva_VUB banka_termínovaný úvere č. 1054/2011/UZ - Zmluvy --> stiahnuť

20.10.2011  Zmluva_VUB banka_termínovaný úvere č.1055/2011/UZ - Zmluvy --> stiahnuť

20.10.2011  Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke - Zmluvy --> stiahnuť

04.10.2011  Faktúry september - Faktúry --> stiahnuť

12.09.2011  Faktúry august 1 - Faktúry --> stiahnuť

23.08.2011  Faktúry august - Faktúry --> stiahnuť

11.08.2011  Dodatok č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 26.7.2010 - Zmluvy --> stiahnuť

29.07.2011  Faktúry júl - Faktúry --> stiahnuť

25.07.2011  Zmluva č. 4500002 - Zmluvy --> stiahnuť

24.06.2011  Vybudovanie vodozádržných opatrení - Zmluvy --> stiahnuť

24.06.2011  Poistná zmluva - Zmluvy --> stiahnuť

14.06.2011  Zmluva o poskytnutí FP na realizáciu prác prvého realizačného projektu - Zmluvy --> stiahnuť

07.06.2011  Zmluva o dielo_sklad PT - Zmluvy --> stiahnuť

02.06.2011  Rozsudok v mene Slovenskej republiky - Oznamy --> stiahnuť

02.06.2011  faktúry jún - Faktúry --> stiahnuť

02.06.2011  Dohoda č. 44 - Zmluvy --> stiahnuť

01.06.2011  Faktúry máj 2011 - Faktúry --> stiahnuť

18.05.2011  Zmluva o bežnom účet - Zmluvy --> stiahnuť

02.05.2011  Faktúry 3069-3084 - Faktúry --> stiahnuť

28.04.2011  Dohoda č. 31 - Zmluvy --> stiahnuť

11.04.2011  Objednávka Elektrocontrol - Objednávky --> stiahnuť

11.04.2011  Zmluva o kúpe nehnuteľností - Zmluvy --> stiahnuť

05.04.2011  Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve - Kopytov - Zmluvy --> stiahnuť

01.04.2011  Faktúry 3064-3068 - Faktúry --> stiahnuť

01.04.2011  Zmluva o dielo č. 26/2011_LT consult - Zmluvy --> stiahnuť

29.03.2011  Technologický servis pre COV Obec Lipovce - Zmluvy --> stiahnuť

17.03.2011  Faktúry 3044 - 3063 - Faktúry --> stiahnuť

17.03.2011  VZN o výške dotácie na prevádzku a mzdy MŠ a ŠJ - Všeobecne záväzné nariadenia --> stiahnuť

17.03.2011  Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva - Všeobecne záväzné nariadenia --> stiahnuť

17.03.2011  Zásady odmeňovania poslancov - Všeobecne záväzné nariadenia --> stiahnuť

17.03.2011  VZN o verejnom poriadku - Všeobecne záväzné nariadenia --> stiahnuť

17.03.2011  VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ - Všeobecne záväzné nariadenia --> stiahnuť

17.03.2011  VZN o určení školského obvodu ZŠ zriadnej obcou - Všeobecne záväzné nariadenia --> stiahnuť

17.03.2011  Rozpočet 2011 - Všeobecne záväzné nariadenia --> stiahnuť

16.03.2011  Faktúry 3018 - 3043 - Faktúry --> stiahnuť

16.03.2011  Faktúry 3001 - 3017 - Faktúry --> stiahnuť

Dokumenty na webe spravovaným obecným úradom TU